VORMINGSMOMENT VOOR DE BEGELEIDER

Sinds 1 oktober moet de begeleider een vormingsmoment volgen van 3 uur voor hij begeleider kan worden en vermeld mag worden op een voorlopig rijbewijs . Dit attest is 10 jaar geldig .

Ook dit kan u vanaf nu bekomen bij Driver Coaching !
Het vormingsmoment bedraagt 20 euro per begeleider , de leerling mag de sessie gratis meevolgen .

Let op ! Deze regelgeving is enkel van kracht als het voorlopig rijbewijs wordt aangevraagd vanaf 1 oktober 2017 . Bij voorlopige rijbewijzen aangevraagd voor deze datum blijft de oude wetgeving van kracht .

Om deel te kunnen nemen aan het vormingsmoment kan u onderstaand formulier invullen en verzenden .  Het bedrag van 20 euro per begeleider kan ter plaatse betaald worden .
De plaatsen zijn echter beperkt . Leerlingen mogen gratis het vormingsmoment volgen , deze plaatsen zijn ook beperkt . 
Ter voorbereiding van het vormingsmoment kan je de Rijbewijzers quiz uitvoeren bij www.rijbewijzer.be

 De lessen gaan door op: voorlopig geen lessen 

Waar : 

 

 

 

P.S. Aan de deelnemers wordt uitdrukkelijk gevraagd om minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Deelnemers die te laat zijn (meer dan 10 minuten) zullen geen begeleidersattest ontvangen. Deelnemers die vroegtijdig vertrekken uit het vormingsmoment ontvangen ook geen attest. Ze moeten zich vervolgens inschrijven voor een nieuw vormingsmoment en moet opnieuw 20 € betalen.