Rijbewijsexamen en -opleiding in het Vlaams Gewest Vormingsmoment geen verplichting meer .

OPGELET!!!! Vormingsmoment voor begeleiders zou in Oktober 2023 terug verplicht worden .

 

SINDS 12.03.2020

 

Publicatie Arrest Raad van State betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering van 9.06.2017

 

De publicatie van dit Arrest betekent concreet:

  1. Voor de deelname aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest wordt de stageperiode van minimum 9 maanden teruggebracht naar minimum 3 maanden. De kandidaat zal dus minimum 3 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest.
  2. Voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs zal het niet meer verplicht zijn dat de begeleider(s) een vormingsmoment heeft (hebben) gevolgd bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur.