Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Vlaams Gewest

 

Vlaanderen werd in 2014 geconfronteerd met de schande van de 400 verkeersdoden. Met het Vlaams Verkeersveiligheidsplan wenst Minister Weyts hieraan een halt toe te roepen. Speerpunt in het plan: een betere rijopleiding- en examinering. Willen we het dodental lager, dan moet de lat omhoog. Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra.

 

WAT JE MOET WETEN OVER HET TERUGKOMMOMENT

Voor wie?

Je moet het terugkommoment volgen als je aan de 3 volgende voorwaarden voldoet:

1.Bij afloop van de termijn tijdens dewelke het terugkommoment moet worden gevolgd, woon je in een Vlaamse gemeente.
EN
2.Je bent houder van een rijbewijs B dat is afgeleverd in Vlaanderen.
EN
3.Je hebt jouw laatste voorlopig rijbewijs in Vlaanderen aangevraagd vanaf 01.10.2017*.

*Er zijn echter 2 uitzonderingen op punt 3:
- als je vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 01.10.2017, moet je het terugkommoment niet volgen.
- als je vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omdat je een andere of een nieuwe begeleider had, moet je het terugkommoment niet volgen.

 

Voor wie niet?
Je moet het terugkommoment niet volgen als je jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 01.10.2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen.

 

Wanneer?

Het terugkommoment zal kunnen worden gevolgd vanaf 01.01.2019.

Je zal het terugkommoment moeten volgen tussen 6 en 9 maanden* nadat je het definitieve rijbewijs hebt behaald. Enkele concrete voorbeelden:

1. Je heb jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019. 
2. Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaal je jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen.
3. Heb je jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 voor een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.

*Als je een voorlopig rijbewijs had voor 01.10.2017 en dit binnen de geldigheid en na 01.10.2017 hebt omgewisseld, is het mogelijk dat je op 01.01.2019 al meer dan 9 maanden over een definitief rijbewijs beschikt. De stage die je onder dekking van jouw 1ste voorlopig rijbewijs deed, wordt immers in rekening gebracht voor de 9 maanden stage. Voor jou zal de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen dan ook worden verlengd.

 

Wat?
Een opleidingsmoment van 4 uur, bestaande uit een groepsgesprek over attitude op de weg en uit praktijkoefeningen op een afgesloten terrein.*

*De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.

Bron Goca

Inhoud ,inschrijven en programma van Promove Zolder

Ben je zeker dat je het terugkommoment moet volgen?

Raadpleeg hiervoor de toepassing Mijn Burgerprofiel via https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Inhoud van het terugkommoment

Het terugkommoment duurt vier uur en bestaat uit drie onderdelen:

 • een introductie (30’)
 • praktijkoefeningen op een afgesloten terrein (2u)
 • een groepsgesprek (1u30’)

 

Wat houdt het terugkommoment in?

Je bent verplicht om van begin tot einde van het terugkommoment aanwezig te zijn. Kom je te laat, dan mag je helaas niet meer deelnemen en moet je een nieuwe afspraak maken. Zorg er dus zeker voor dat je 15' voor het aanvangsuur van het terugkommoment aanwezig bent! Je hebt ook je identiteitskaart en een geldig rijbewijs nodig om te mogen deelnemen.

Tijdens het praktijkgedeelte van het terugkommoment wordt vooral ingezet op sensibilisering en dus op het voorkomen van ongevallen. Je ervaart wat er gebeurt (met jezelf én met je wagen) wanneer je een noodstop moet maken, wanneer je één seconde bent afgeleid, of hoe het voelt wanneer je een glaasje teveel hebt gedronken.

Voordelen

 

 • Onderzoek toont aan dat het ongevalsrisico het hoogst is bij het zelfstandig rijden, kort na het behalen van het rijbewijs. Beginnende bestuurders overschatten de eigen rijvaardigheden, maar onderschatten ook de risico's in het verkeer, vaak door een gebrek aan ervaring. Met het terugkommoment willen we het aantal ongevallen terug dringen.
 • De Vlaamse Regering wil met de invoering van het terugkommoment de strijd aangaan met de voornaamste 'killers' in het verkeer, zoals overdreven of onaangepaste snelheid, rijden onder invloed en afleiding.
 • Op die manier wil men het aantal verkeersslachtoffers bij de grootste risicogroep drastische terugdringen
 • Je kan uitstel aanvragen (bv. om medische redenen of omdat je voor je studies of het werk in het buitenland verblijft) via https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto.
 • Waar kan ik het terugkommoment volgen?

      Bij ProMove Zolder kan je het terugkommoment volgen op terreinen die speciaal zijn uitgerust voor dit soort simulaties.  Onder de deskundige begeleiding van professionele instructeurs ervaar je in alle veiligheid wat er fout kan gaan in het verkeer wanneer je teveel risico's neemt.

  Schrijf je hier in voor jouw terugkommoment.

  Meer informatie nodig?

  Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/te... of neem contact op met de Vlaamse Overheid via het contactpunt: https://www.mow-contact.be

Bron: www.promove.be