RIJBEGELEIDING

Vanaf wanneer kan je een professionele rijopleiding volgen?

De minimum leeftijd is 17 jaar en de kandidaat moet bij aanvang van de professionele begeleiding in bezit zijn van een voorlopig rijbewijs van 36 maanden. 

 

Met een voorlopig rijbewijs 36 maanden mag je enkel begeleid worden door de ene of de andere of door beide begeleiders die op je voorlopig rijbewijs staan en/"of door een gebrevetteerde rijinstructeur"(een gebrevetteerd instructeur moet niet op je voorlopig rijbewijs staan) met uitsluiting van alle andere passagiers .

  
Driver Coaching versus rijlessen en een erkende rijschool.

Driver Coaching is een professioneel rijbegeleidingscentrum in de regio midden Limburg (gemeente As) voor de vrije begeleiding van kandidaat-bestuurders. In wezen is er ( buiten onze goedkopere prijs ) weinig of geen verschil in de opbouw van een rijles zoals in een erkende rijschool ten overstaande van een professionele opleidingssessie die door “Driver-Coaching” aangeboden wordt waarbij ook elke begeleider welkom is om mee te rijden tijdens de rijles . Evenals in een erkende rijschool heeft de instructeur hetzelfde brevet en volgt jaarlijks verplichte opleidingen . Het verschil tussen “Driver-Coaching” en een erkende rijschool is het feit dat wij van “Driver-Coaching” via vrije begeleiding geen attesten mogen uitschrijven na 20 uren rijles om alleen de stage verder te zetten en wanneer een kandidaat twee maal niet slaagt in het praktische rijexamen deze de verplichte 6 uur rijles te volgen bij een erkende rijschool zoals vermeldt staat in de wet .

Hoe zal de nieuwe rijopleiding eruit zien?

 
 
1. Voorbereiding op het theorie-examen

Je mag kiezen hoe je je voorbereidt, via zelfstudie of door het volgen van theorieles in een rijschool.

2. Het theorie-examen
 • Dit blijft bestaan uit 50 vragen, je moet minstens 41/50 halen om te slagen. Je start met 50 punten: bij een fout antwoord verlies je één punt, tenzij je foute antwoord een overtreding van de derde of vierde graad of een snelheidsovertreding inhoudt. In dat geval verlies je meteen vijf punten. 
 • Als je twee keer niet slaagt voor het theorie-examen, moet je twaalf uur theorieles volgen bij een erkende rijschool.
 • Het slagen voor het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Je moet binnen de drie jaar ook slagen voor je praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw doen voor je het praktijkexamen opnieuw kan afleggen. 
3. De baan op
 • Je wil met een begeleider leren autorijden: Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen voor ze je begeleider(s) kunnen worden en op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je wil zonder een begeleider leren autorijden. Je volgt minimum 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.
4. Het voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen
 • Met de attesten van de rijschool en het examencentrum kan je je voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen in het gemeentehuis.
 • Leer je met een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 36 maanden geldig. Leer je zonder een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 18 maanden geldig.
5. Veel oefenen
 • De app Rijbewijzer ondersteunt je tijdens de oefenperiode. De app bestaat ook als handboek. De app en het handboek zijn beschikbaar in de loop van juni 2017.
 • Je moet minimum 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs, voor je je praktijkexamen kan afleggen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je oefent met je begeleider of alleen, afhankelijk van wat je voorlopig rijbewijs vermeldt.
 • Je kan om het even wanneer de hulp inroepen van een professionele rijlesgever.
6. Het praktijkexamen

Dit bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje zelfstandig. De manoeuvres worden bij loting bepaald, er zijn in totaal zes mogelijkheden.

7. Het definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen

Met het attest van het examencentrum kan je je definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen op het gemeentehuis. 

8. Het terugkommoment*

Minimum 6 maanden en maximum 9 maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg). Dat geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober zijn voorlopig bewijs aanvraagt.

* Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.

 
<!--/.main-->

Hoe zal de nieuwe rijopleiding eruit zien?

 
 
1. Voorbereiding op het theorie-examen

Je mag kiezen hoe je je voorbereidt, via zelfstudie of door het volgen van theorieles in een rijschool.

2. Het theorie-examen
 • Dit blijft bestaan uit 50 vragen, je moet minstens 41/50 halen om te slagen. Je start met 50 punten: bij een fout antwoord verlies je één punt, tenzij je foute antwoord een overtreding van de derde of vierde graad of een snelheidsovertreding inhoudt. In dat geval verlies je meteen vijf punten. 
 • Als je twee keer niet slaagt voor het theorie-examen, moet je twaalf uur theorieles volgen bij een erkende rijschool.
 • Het slagen voor het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Je moet binnen de drie jaar ook slagen voor je praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw doen voor je het praktijkexamen opnieuw kan afleggen. 
3. De baan op
 • Je wil met een begeleider leren autorijden: Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen voor ze je begeleider(s) kunnen worden en op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je wil zonder een begeleider leren autorijden. Je volgt minimum 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.
4. Het voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen
 • Met de attesten van de rijschool en het examencentrum kan je je voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen in het gemeentehuis.
 • Leer je met een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 36 maanden geldig. Leer je zonder een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 18 maanden geldig.
5. Veel oefenen
 • De app Rijbewijzer ondersteunt je tijdens de oefenperiode. De app bestaat ook als handboek. De app en het handboek zijn beschikbaar in de loop van juni 2017.
 • Je moet minimum 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs, voor je je praktijkexamen kan afleggen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je oefent met je begeleider of alleen, afhankelijk van wat je voorlopig rijbewijs vermeldt.
 • Je kan om het even wanneer de hulp inroepen van een professionele rijlesgever.
6. Het praktijkexamen

Dit bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje zelfstandig. De manoeuvres worden bij loting bepaald, er zijn in totaal zes mogelijkheden.

7. Het definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen

Met het attest van het examencentrum kan je je definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen op het gemeentehuis. 

8. Het terugkommoment*

Minimum 6 maanden en maximum 9 maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg). Dat geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober zijn voorlopig bewijs aanvraagt.

* Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.

 
<!--/.main-->
 

Hoe zal de nieuwe rijopleiding eruit zien?

 
 
1. Voorbereiding op het theorie-examen

Je mag kiezen hoe je je voorbereidt, via zelfstudie of door het volgen van theorieles in een rijschool.

2. Het theorie-examen
 • Dit blijft bestaan uit 50 vragen, je moet minstens 41/50 halen om te slagen. Je start met 50 punten: bij een fout antwoord verlies je één punt, tenzij je foute antwoord een overtreding van de derde of vierde graad of een snelheidsovertreding inhoudt. In dat geval verlies je meteen vijf punten. 
 • Als je twee keer niet slaagt voor het theorie-examen, moet je twaalf uur theorieles volgen bij een erkende rijschool.
 • Het slagen voor het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Je moet binnen de drie jaar ook slagen voor je praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw doen voor je het praktijkexamen opnieuw kan afleggen. 
3. De baan op
 • Je wil met een begeleider leren autorijden: Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen voor ze je begeleider(s) kunnen worden en op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je wil zonder een begeleider leren autorijden. Je volgt minimum 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.
4. Het voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen
 • Met de attesten van de rijschool en het examencentrum kan je je voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen in het gemeentehuis.
 • Leer je met een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 36 maanden geldig. Leer je zonder een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 18 maanden geldig.
5. Veel oefenen
 • De app Rijbewijzer ondersteunt je tijdens de oefenperiode. De app bestaat ook als handboek. De app en het handboek zijn beschikbaar in de loop van juni 2017.
 • Je moet minimum 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs, voor je je praktijkexamen kan afleggen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je oefent met je begeleider of alleen, afhankelijk van wat je voorlopig rijbewijs vermeldt.
 • Je kan om het even wanneer de hulp inroepen van een professionele rijlesgever.
6. Het praktijkexamen

Dit bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje zelfstandig. De manoeuvres worden bij loting bepaald, er zijn in totaal zes mogelijkheden.

7. Het definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen

Met het attest van het examencentrum kan je je definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen op het gemeentehuis. 

8. Het terugkommoment*

Minimum 6 maanden en maximum 9 maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg). Dat geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober zijn voorlopig bewijs aanvraagt.

* Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.

 
<!--/.main-->
 

Hoe zal de nieuwe rijopleiding eruit zien?

 
 
1. Voorbereiding op het theorie-examen

Je mag kiezen hoe je je voorbereidt, via zelfstudie of door het volgen van theorieles in een rijschool.

2. Het theorie-examen
 • Dit blijft bestaan uit 50 vragen, je moet minstens 41/50 halen om te slagen. Je start met 50 punten: bij een fout antwoord verlies je één punt, tenzij je foute antwoord een overtreding van de derde of vierde graad of een snelheidsovertreding inhoudt. In dat geval verlies je meteen vijf punten. 
 • Als je twee keer niet slaagt voor het theorie-examen, moet je twaalf uur theorieles volgen bij een erkende rijschool.
 • Het slagen voor het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Je moet binnen de drie jaar ook slagen voor je praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw doen voor je het praktijkexamen opnieuw kan afleggen. 
3. De baan op
 • Je wil met een begeleider leren autorijden: Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen voor ze je begeleider(s) kunnen worden en op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je wil zonder een begeleider leren autorijden. Je volgt minimum 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.
4. Het voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen
 • Met de attesten van de rijschool en het examencentrum kan je je voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen in het gemeentehuis.
 • Leer je met een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 36 maanden geldig. Leer je zonder een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 18 maanden geldig.
5. Veel oefenen
 • De app Rijbewijzer ondersteunt je tijdens de oefenperiode. De app bestaat ook als handboek. De app en het handboek zijn beschikbaar in de loop van juni 2017.
 • Je moet minimum 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs, voor je je praktijkexamen kan afleggen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je oefent met je begeleider of alleen, afhankelijk van wat je voorlopig rijbewijs vermeldt.
 • Je kan om het even wanneer de hulp inroepen van een professionele rijlesgever.
6. Het praktijkexamen

Dit bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje zelfstandig. De manoeuvres worden bij loting bepaald, er zijn in totaal zes mogelijkheden.

7. Het definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen

Met het attest van het examencentrum kan je je definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen op het gemeentehuis. 

8. Het terugkommoment*

Minimum 6 maanden en maximum 9 maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg). Dat geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober zijn voorlopig bewijs aanvraagt.

* Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.

 
<!--/.main-->
 

Hoe zal de nieuwe rijopleiding eruit zien?

 
 
1. Voorbereiding op het theorie-examen

Je mag kiezen hoe je je voorbereidt, via zelfstudie of door het volgen van theorieles in een rijschool.

2. Het theorie-examen
 • Dit blijft bestaan uit 50 vragen, je moet minstens 41/50 halen om te slagen. Je start met 50 punten: bij een fout antwoord verlies je één punt, tenzij je foute antwoord een overtreding van de derde of vierde graad of een snelheidsovertreding inhoudt. In dat geval verlies je meteen vijf punten. 
 • Als je twee keer niet slaagt voor het theorie-examen, moet je twaalf uur theorieles volgen bij een erkende rijschool.
 • Het slagen voor het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Je moet binnen de drie jaar ook slagen voor je praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw doen voor je het praktijkexamen opnieuw kan afleggen. 
3. De baan op
 • Je wil met een begeleider leren autorijden: Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen voor ze je begeleider(s) kunnen worden en op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je wil zonder een begeleider leren autorijden. Je volgt minimum 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.
4. Het voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen
 • Met de attesten van de rijschool en het examencentrum kan je je voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen in het gemeentehuis.
 • Leer je met een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 36 maanden geldig. Leer je zonder een begeleider autorijden, dan blijft je voorlopig rijbewijs maximum 18 maanden geldig.
5. Veel oefenen
 • De app Rijbewijzer ondersteunt je tijdens de oefenperiode. De app bestaat ook als handboek. De app en het handboek zijn beschikbaar in de loop van juni 2017.
 • Je moet minimum 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs, voor je je praktijkexamen kan afleggen (vanaf 1 oktober 2017).
 • Je oefent met je begeleider of alleen, afhankelijk van wat je voorlopig rijbewijs vermeldt.
 • Je kan om het even wanneer de hulp inroepen van een professionele rijlesgever.
6. Het praktijkexamen

Dit bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje zelfstandig. De manoeuvres worden bij loting bepaald, er zijn in totaal zes mogelijkheden.

7. Het definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen

Met het attest van het examencentrum kan je je definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen op het gemeentehuis. 

8. Het terugkommoment*

Minimum 6 maanden en maximum 9 maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg). Dat geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober zijn voorlopig bewijs aanvraagt.

* Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.

 
<!--/.main-->